I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Pan Stanisław – czyli szkoła w kosmosie [projekt popularno – naukowy]
Okres realizacji projektu: od 01.09.2015 – 30.06.2016
Obszar realizacji projektu: Województwo: Pomorskie, Gmina: Lębork i Słupsk
Projekt ponadnarodowy: TAK, współpraca ze szkołą USA

II. BENEFICJENT ( PROJEKTODAWCA)

Nazwa projektodawcy: Gimnazjum nr 1 w Lęborku
Adres siedziby: ul. I AWP 10, 84-300 Lębork, tel:+48 598622 251
Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:

Partnerzy: Centrum Badań Kosmicznych Warszawa, Centrum Badań Kosmicznych Poznań, Microsoft, Optinav Słupsk
Podmioty wspierające: Fundacja forScience
Patronat:

 • Prezydent Miasta Słupsk Robert Biedroń
 • Minister Edukacji Narodowej
 • Lem.pl

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Cel projektu:

Zauważa się zainteresowanie uczniów dbałością o środowisko oraz zrównoważony rozwój, nie tylko na Ziemi, ale również w kosmosie, ponieważ w przestrzeni pozaziemskiej znajdują się liczne tzw. śmieci kosmiczne. Obserwując współczesną edukację, zauważamy, że jesteśmy w momencie przejścia między erą przemysłową a erą cyfrowych technologii. Dotychczas miejsce zamieszkania dla uczniów z małych miejscowości mogło być powodem wykluczenia w dostępie do wiedzy, kultury, ośrodków badawczych, naukowych oraz pracowników instytucji naukowych. Nowe technologie mogą być rozwiązaniem tego problemu. Chcemy wykorzystać fakt, iż „..młodzież nie boi się technologii, ponieważ traktują ją jak powietrze, to tak jak my dorośli nie boimy się lodówki”. Widzimy konieczność znalezienia się w erze powiązanej inteligencji. Może nam się to udać dzięki współpracy z polskimi naukowcami z Centrum Badań Kosmicznych, Polskiej Akademii Nauk oraz z międzynarodowymi gigantami technologicznymi, do których należy Microsoft. Projekt ten jest pionierskim i innowacyjnym przedsięwzięciem. Zdecydowanie potwierdzającym tezę, że „ ..koszt pozostania w miejscu staje się wyższy niż koszt przemieszczania się gdzie indziej..”

Głównym celem projektu jest:

Znalezienie rozwiązania problemu utylizacji śmieci w kosmosie oraz wypromowanie polskiej edukacji na świecie. Poszerzenie wiedzy i kompetencji uczniów gimnazjum zakresie nauk matematyczno  – przyrodniczych przy współpracy z naukowcami CBK oraz Microsoft, do stopnia umożliwiającego budowę satelity, oraz wysłanie go na orbitę. Satelita spełniać będzie pionierską rolę w próbach systemu deorbitacji. Próba dokonania spowolnienia satelity przy pomocy nieskomplikowanego urządzenia,  jakim jest ogon. „ Pan Stanisław”  to pionierski  projekt w dziedzinie „sprzątania śmieci”, testujący metodę usuwania śmieci z orbity.

Cele projektu:

 • Poszerzenie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów z zakresu teorii optyki falowej, astronomii, popularno – naukowej wiedzy o kosmosie
 • Wdrażanie przy pomocy Microsoft aplikacji niezbędnych do obsługi informatycznej projektu
 • Rozwijanie uczniowskich pasji w zakresie eksperymentowania: podczas budowy prototypu satelity
 • Umożliwienie uczniom, za pomocą narzędzi Microsoft, bezpośredniego kontaktu z kadrą naukową  CBK w formie spotkań indywidualnych oraz telekonferencji
 • Analiza problemu dotyczącego odpadów kosmicznych

Grupy Docelowe:

Dwudziestu uczniów z trzech słupskich szkół Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnym nr 4, I LO oraz ZSP nr 1 będą zaangażowani w budowę prototypu, próbę balonową oraz budowę satelity. Dodatkowo grupą docelową będą uczniowie   z Gimnazjum nr 1 w Lęborku w ramach sfery popularno – naukowej projektu.

IV. Działanie

Działania Szkoły:

 1. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu. Przydział zadań.
 2. Stworzenie strony internetowej za pomocą narzędzi Microsoft www.slupsk.panstanislaw.edu.pl
 3. Przeprowadzenie konferencji naukowej w Słupskim Inkubatorze Technologicznym w Słupsku
 4. Uczestnictwo w transmisji online z pracownikami naukowymi CBK w Borowcu,
 5. Trzykrotne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych z Microsoft, CBK w Browcu oraz Optinav Słupsk.
 6. Zaprojektowanie w programie Autodesc Inventor prototypu satelity.
 7. Wykonanie prototypu satelity ( wydruk na drukarce 3D).
 8. Profesjonalny branding projektu.
 9. Przygotowanie modelu satelity w CNC.

Działania CBK:

 1. Opieka konstrukcyjna i merytoryczna nad projektem.
 2. Pomoc w wykonaniu prototypu ogona.
 3. Przeprowadzenie zajęć badawczych i konstrukcyjnych na terenie CBK.
 4. Przeprowadzenie próby z wyniesieniem balonu wraz z prototypem satelity.
 5. Zajęcia online z uczniami.
 6. Pomoc uczniom w wykonaniu satelity i wystrzeleniu go na orbitę.
 7. Warsztaty z autoprezentacji.

Działania Microsoft:

 1. Udostępnienie programu Azure.
 2. Udostępnienie programu Office 365.
 3. Przygotowanie i wdrożenie aplikacji na Windows phone.
 4. Stworzenie witryny na sharepoint.
 5. Nauka kodowania.
 6. Chmura obliczeniowa.

Rezultaty:

 1. Dzielenie się wiedzą, czyli oddanie atutów własności intelektualnej przez kadrę naukową CBK oraz technologów Microsoft.
 2. Wejście w erę powiązanej inteligencji poprzez dostęp do technologii, informacji, wiedzy i inteligencji innych ludzi.
 3. Zbudowanie i wystrzelenie satelity mającego wpływ na realny problem śmieci w kosmosie.
 4. Pozyskanie wiedzy popularno – naukowej dotyczącej kosmosu i problemu odpadów kosmicznych przez społeczność szkolną.
 5. Wykonanie prototypów satelity oraz przeprowadzenie próby balonowej.
 6. Opublikowanie wniosków wynikających z realizacji projektu.