8 stycznia o godzinie 10 w ZSO nr 2 (ul.Mickiewicza) odbędzie się szkolenie dotyczące Offica 365 z Panem Arturem Rudnickim z Microsoft Polska. W szkole zostanie udzielona informacja na temat sali w której odbędzie się szkolenie. W zajęciach biorą udział wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie.